www.ansat-tn.sk

Maloobchod a veľkoobchod so satelitnou a anténnou technikou

Profesionálne služby v oblasti televízneho prijímu od roku 1990

Prihláste sa prosím:

Výrobcovia

Reklamačný poriadok

ÚvodReklamačný poriadok

Záručné podmienky a Reklamačný poriadok

1.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený prostredníctvom www.ansat-tn.sk a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru.

 

1.2 Ku každému zakúpenému tovaru je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný doklad.

 

1.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť)
- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu
- či fungujú všetky jeho jednotlivé časti

Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený).


Reklamovaný tovar kupujúci môže uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

 

ANSAT SK, s.r.o.
Opatovská 20,
911 01, Trenčín


Upozornenie: Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku nebudú akceptované.